Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ο εσωτερικός μονόλογος», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 57-60