Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ποιήματα [I-IV]», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 55-56