Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Χωριό στο Δύσωρο», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 54