Είστε εδώ

Τόλια Τούλα, «Αστέρια;», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 25