Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Έξω μπροστά στην πόρτα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 26-33