Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος Δ., «Φωνή σε άλλο χώρο», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 22