Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Μικρό και μεγάλο σχήμα του κόσμου», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 18-22