Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 17