Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Εξαρθρωμένες κούκλες», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 293-295 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1979), σ. 112-113