Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Πάνου Ν. Παναγιωτούνη, Πάντα ξημερώνει, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 340