Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Βασ. Κραψίτη, Το τραγούδι της λευτεριάς», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 340