Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Φ. Τ. Διαλεισμά, Αντίθετη πορεία, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 340