Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Άγγελου Παρθένη, Όρθρος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 340