Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Σοφίας Τουρνάκη, Απλές ιστορίες, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 338-339