Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ναπ. Παπαγεωργίου, Η πανόμορφη πλαγγόνα στο κουτί της, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 337-338