Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Αναστ. Φράγκου, Κάρπαθος», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 339