Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ντίμη Αποστολόπουλου, Λεύκωμα Ραδιοφωνικών Εκπομπών», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 337