Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Βιβλιογραφίες Γ.Κ. Κατσίμπαλη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 335-336