Είστε εδώ

Πράτσικας Γιώργος, «Το γράμμα της Άννας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 316-320