Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Έξω μπροστά στην πόρτα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 312-315