Είστε εδώ

Ν. Μ., «Βολφγκανγκ Μπόρχερτ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 311-312