Είστε εδώ

Μοσχίδης Παύλος, «Σχέδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 248