Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Ήλιος πρωινός στις γρίλλιες», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 31 (Σεπτέμβριος 1957), σ. 249