Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Νίκου Φωκά, Δυο φορές τ' όνειρο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 183