Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Ε. Κριαρά, Διονύσιος Σολωμός, ο βίος, το έργο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 183