Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Ζωγραφική», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 180-181