Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Η νεότητα της Ιωάννας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 52