Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ουώλτ Ουΐτμαν», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. 53-56