Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 26 (Απρίλιος 1957), σ. (εξώφυλλο)