Είστε εδώ

«Καφές Bravo», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)