Είστε εδώ

«Αλυσίδα Μακεδονική βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)