Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Περιθώριο. Λογοτεχνικά θέματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 35-38