Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Φόνος κοντά στο περίπτερο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 11