Είστε εδώ

Δημάκης Μηνάς, «Σκέψεις και απόψεις για τη νεώτερη ποίηση στην Ελλάδα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 7-11