Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 23-24 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957), σ. 935