Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Γ. Κ. Κατσίμπαλη, Ελληνική Βιβλιογραφία Κ. Μπωντλαίρ (Charles Baudelaire)», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 23-24 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957), σ. 934-935