Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλης, «Ο Πετρούσιας», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 809-814