Είστε εδώ

Δώσσας Γεράσιμος, «Ελθέ, Νυμφίε, ελθέ», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 814