Είστε εδώ

Θασίτης Πάνος, «Οδοιπόροι», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 19 (Σεπτέμβριος 1956), σ. 744