Είστε εδώ

Θασίτης Πάνος, «Οι τελευταίοι των Μοϊκανών», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 19 (Σεπτέμβριος 1956), σ. 743-744