Είστε εδώ

Toulouse-Lautrec Henri, «Le Jockey», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 19 (Σεπτέμβριος 1956), σ. 742