Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Μπάμπη Κλάρα, Το πιστεύω ενός απλού ανθρώπου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 294-295