Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μαν. Γιαλουράκη, Παρίσι», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 17-18 (Ιούλιος-Αύγουστος 1956), σ. 729