Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 679-680