Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στράτη Μυριβήλη, Το Πράσινο βιβλίο», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 679