Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 680