Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Όλγας Βότση, Αγέρινα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 536