Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Β. Φράγκου, Προς ένα διαλεκτικό περσοναλισμό», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 534-536