Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Νίκου Βέλμου, Ποιήματα Δ. Παπαρρηγοπούλου, μεταφρασμένα στη δημοτική γλώσσα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 536