Είστε εδώ

Πανάγος Γεώργιος, «Ο Δήμος συμπαραστάτης στην πνευματική κίνηση της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 531-532